Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Νοεμβρίου 2015 σε Ι.Ν. Παναγίας Χρυσελεούσας και Αγ. Σοφίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015


Ἡμερομ.

Ἑορτάζοντες Ἅγιοι/Ἱερὲς Ἀκολουθίες

Χρυσελε­­οῦσα

Ἁγία Σοφία

1

ΚΥΡΙΑΚΗ 

Ε΄ΛΟΥΚΑ. ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΞ ΑΣΙΑΣ

ΔΑΥΙΔ ΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙᾼ

6:30-9:45 π.μ.

6:30-9:45 π.μ.

3

Τρίτη 

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΥΔΔῌ ΝΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

ΑΚΕΨΙΜΑ, ΙΩΣΗΦ, ΑΕΙΘΑΛΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Ἑσπερινός–Παράκληση στὸν Ἅγ. Γεώργιο 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6:30-8:45 π.μ.

 

4:30-5:30 μ.μ.

 

4

Τετάρτη

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

 

4:30-5:15μ.μ.

5

Πέμπτη 

ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΑΡΤ.

ΛΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΜΗΣ 

Ἑσπερινός – Παράκληση στὴν Ἁγ. Μαρίνα 

ΑΓΙΑ

ΜΑΡΙΝΑ

4:30-5:30 μ.μ.

6:30-8:30 π.μ.

6

Παρασκευή 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΥΤΡΩΝ (ΚΥΘΡΕΑΣ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΟΜΟΛ.

ΑΓΙΑ

ΜΑΡΙΝΑ 

6:30-8:45 π.μ.

 

8

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ζ΄ ΛΟΥΚΑ.

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΧΡΥΣΕΛΕ-

ΟΥΣΑ 

6:30-9:45 π.μ.

6:30-9:45 π.μ.

9

Δευτέρα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ 

6:30-8:45 π.μ.

6:30-8:30 π.μ.

10

Τρίτη

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ 

 

6:30-8:30 π.μ.

11

Τετάρτη 

ΜΗΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ 

6:30-8:45 π.μ.

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

 

4:30-5:15μ.μ.

12

Πέμπτη 

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ

Ἑσπερινός – Παράκληση στὴν Παναγία 

 

 

6:30-8:45 π.μ.

4:30-5:30 μ.μ.

 

13

Παρασκευή 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

6:30-8:45 π.μ.

6:30-8:30 π.μ.

14

Σάββατο

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΕΥΦΗΜΙΑΝΟΥ ΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ

6:30-8:45 π.μ.

6:30-8:30 π.μ.

15

ΚΥΡΙΑΚΗ

Η΄ ΛΟΥΚΑ.ΓΟΥΡΙΑ, ΣΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΑΒΙΒΟΥ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ

6:30-9:45 π.μ.

6:30-9:45 π.μ.

16

Δευτέρα

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

6:30-8:45 π.μ

6:30-8:30 π.μ.

17

Τρίτη

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

6:30-8:45 π.μ.

 

18

Τετάρτη

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

 

6:30-8:30 π.μ.

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

 

4:30-5:15μ.μ.

19

Πέμπτη

ΑΒΔΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

ΒΑΡΛΑΑΜ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

6:30-8:45 π.μ.

 

20

Παρασκευή

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΕΚΑΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΚΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΕΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ

 

6:30-8:30 π.μ.

20-21

Παρασκευή-Σάββατο

Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

 

8 μ.μ.-1 π.μ.

21

Σάββατο

Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

6:30-9:00 π.μ.

 

22

ΚΥΡΙΑΚΗ

Θ΄ ΛΟΥΚΑ

ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΟΤΑΜΙᾼ

6:30-9:45 π.μ.

6:30-9:45 π.μ.

23

Δευτέρα

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΕΠΙΣΚ. ΙΚΟΝΙΟΥ

ΓΡΗΡΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚ. ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΝ

 

6:30-8:30 π.μ.

24

Τρίτη

ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚ. ΡΩΜΗΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΕΠ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

6:30-8:45 π.μ.

 

25

Τετάρτη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

6:30-8:45 π.μ.

6:30-8:30 π.μ.

26

Πέμπτη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΦΛΑΓΟΝΟΣ

ΑΛΥΠΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΝΙΤΟΥ

ΝΙΚΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΣΙΩΝ

 

Ἑσπερινός–Παράκληση στὴν Ἁγ. Μαρίνα

 

 

 

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

4:30-5:30 μ.μ.

6:30-8:45 π.μ.

27

Παρασκευή

ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤ.  ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

6:30-8:45 π.μ.

 

28

Σάββατο

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΣΤΕΓΗ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

6:30-9:00 π.μ.

 

29

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡ­ΤΥ­ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΞ ΟΡΟΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ

ΧΡΥΣΕΛΕ-ΟΥΣΑ

6:30-9:45 π.μ.

6:30-9:45 π.μ.

30

Δευτέρα

ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ

ΧΡΥΣΕΛΕ-ΟΥΣΑ

6:30-8:45 π.μ.

ΑΠ.ΑΝΔΡΕΑΣ

6:30-8:45 π.μ.

6:30-8:30 π.μ.

 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, ἀπὸ 15 Νοεμβρίου μέχρι τὰ Χριστούγεννα,

θὰ τελεῖται στὴν ἐνορία σαρανταλείτουργο.  Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ δώσουν ὀνόματα (ζώντων καὶ κεκοιμημένων)

πρὸς μνημόνευση, νὰ ἀποταθοῦν στοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Ἐπιτρόπους.  Τὰ ὀνόματα μποροῦν νὰ δοθοῦν

σὲ ὁποιονδήποτε ἀπὸ τοὺς δύο ναούς (ὄχι καὶ στοὺς δύο).

 

Τὸν μήνα Νοέμβριο ὁ Ἑσπερινὸς ἀρχίζει στὶς 4:30 μ.μ.  Σημειώνεται ὅτι Ἑσπερινός τελεῖται, ὅταν τελεῖται

Θεία Λειτουργία τὴν ἑπομένη.  Ὁ Ὄρθρος ἀρχίζει στὶς 6:30 π.μ.