Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2016

Εδώ θα βρείτε, σε μορφή PDF, το πρόγραμμα ιερών ακολουθιών για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2016.