Αρχιερατικό συλλείτουργο στο ναό της του Θεού Σοφίας