Έτος 7, τεύχος 5, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019.