Έτος 7, τεύχος 6, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019

Το νέο τεύχος του περιοδικού "Θεομήτωρ".