Έτος 8, τεύχος 1, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020

Το νέο τεύχος του περιοδικού μας.